Menu
Strona www wykonana przez
Strony internetowe Nowy Targ
DPS w Białce Tatrzańskiej

Cele i zadania

Podstawową misją Domu jest wszechstronna pomoc dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, pomoc w wychowaniu opartym na zasadach chrześcijańskiej miłości, zaspokojenie potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, udział w czynnościach związanych z ich codziennym życiem.

Dom jest placówką pobytu stałego dla 83 chłopców, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie .

Organem prowadzącym jest Zarząd Prowincjalny Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek” mający siedzibę w Oświęcimiu. 

Dom działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Starostą Powiatu Tatrzańskiego w Zakopanem oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej i Statutu.

Cele i zadania

W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie praw osobistych i wolności . Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.

Realizacja zadań prowadzi do stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju. Dzięki rehabilitacji, zajęciom rewalidacyjno-wychowawczym, terapii zajęciowej, codziennej systematycznej pielęgnacji oraz opiece i bliskim kontaktom z osobami z zewnątrz, mieszkańcy czują się bezpieczne i mogą odczuwać radość; rozwijają swoje procesy poznawcze i zainteresowania; doskonalą swoją sferę ruchową i kontakt z otoczeniem. Dużą rolę odgrywa  aktywizacja chłopców i indywidualnie podejście do każdego w zależności do jego zasobów. 

Rozwój i dojrzewanie Dziecka dokonuje się w środowisku, w którym żyje.

 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się krytykować.
 • Jeśli dziecko żyje we wrogości, uczy się walczyć .
 • Jeśli dziecko żyje w śmieszności, uczy się wstydzić.
 • Jeśli dziecko żyje w zawstydzeniu, uczy się być winnym.
 • Jeśli dziecko żyje w tolerancji, uczy się cierpliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się zaufania.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze pochwały, uczy się doceniania.
 • Jeśli dziecko żyje w uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w bezpieczeństwie, uczy się mieć wiarę.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze doceniania, uczy się lubić siebie.
 • Jeśli dziecko żyje w zgodzie i przyjaźni, uczy się znajdować w świecie MIŁOŚĆ.  
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...