Menu
Strona www wykonana przez
Strony internetowe Nowy Targ
Białka Tatrzańska

Siostry Serafitki

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek” powstało w 1881 r. z inicjatywy bł. O. Honorata Koźmińskiego i bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk.

Zasadniczy cel Zgromadzenia określiła Matka Założycielka jako służbę najuboższym, najbardziej potrzebującym, religijnie i moralnie zaniedbanym. Posługę wśród chorych i ubogich uważamy za dar Boga dla Zgromadzenia. Podejmujemy również pracę wśród dzieci, poświęcając szczególną uwagę dzieciom niepełnosprawnym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, opuszczonym.

Duchowość Zgromadzenia oparta jest na ideałach św. Franciszka z Asyżu, a także na kulcie Matki Bożej Bolesnej. Za wzorem Maryi staramy się nieść pomoc ubogim i cierpiącym, widząc w nich samego Jezusa. Godłem Zgromadzenia jest Serce Maryi przeszyte 7 mieczami boleści, a hasłem:  "Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi".


Błogosławiona Matka Małgorzata

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk 

Ojcze nieskończenie dobry, Ty powołałeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się o ubogich, opuszczonych i chorych, spraw, przez Jej wstawiennictwo, abyśmy wiernie wypełniali nasze powołanie i cieszyli się otrzymaniem łaski..., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 


Błogosławiona Siostra Sancja

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Bł.Sancji Janiny Szymkowiak

Boże Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa, który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła rzesza Twoich świętych,pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej, Błogosławionej Sancji przyrzekającej w godzinie swej śmierci, że orędować będzie za nami u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski... o jaką Cię gorąco proszę przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...