Menu
Strona www wykonana przez
Strony internetowe Nowy Targ
W DPS Białka Tatrzańska

Terapia / rehabilitacja

Chłopcy uczestniczą w terapii zajęciowej. Bardzo aktywnie uczą się nowych rzeczy, a przede wszystkim technik pracy z wykorzystaniem różnych pomocnych materiałów. W terapii zajęciowej plan zajęć jest indywidualnie opracowywany dla każdego mieszkańca. Celem terapii zajęciowej jest wykorzystanie posiadanych umiejętności ruchowych w doskonaleniu sprawności manualnej oraz ważnych życiowo funkcji.  

Udział w zajęciach terapii ruchowej: codziennej gimnastyce, zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, w terapii rozrywką: nauce tańca, zabawach tanecznych okolicznościowych, spotkania solenizantów imieninowych, terapii pracą: manualne zajęcia wykonywane indywidualnie przez mieszkańców, dbanie o czystość i porządek wewnątrz i wokół domu, udział w obieraniu owoców sezonowych do przetworów, przydzielanie zadań i obowiązków - wyzwala inicjatywę, uczy samodzielności i pewnej niezależności.  

Ponadto Hydroterapia -  Stosowanie wody stanowi bardzo ważny element kompleksowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Usprawnianie przebiega w formie pływania, kąpieli gorącej i zimnej, polewań, nacierań, okładów, natrysków. 

Poprzez stosowanie zabiegów hydroterapii uzyskujemy: 

  • obniżone napięcie mięśniowe
  • ułatwienie nauki poruszania się w pionie
  • nowe doświadczenia sensomotoryczne pochodzące ze środowiska wodnego, takie jak czucie własnego ciała w stosunku do otaczającej przestrzeni
  • ułatwienie wykonania ruchu czynnego

Stosowana w szerokim zakresie muzykoterapia spełnia funkcję uzupełniającą i wspierającą w kompleksowym usprawnianiu Dzieci.

Realizowana jest indywidualnie lub grupowo.

Muzykoterapia pomaga przy pokonywaniu lęku i zahamowań dzieci, stwarza możliwości do wyrażania ekspresji. Wpływa na rozwój zainteresowań muzycznych, wzbogaca świat uczuć i przeżyć, uwrażliwia na otaczający świat. Ma bardzo duży wpływ na sferę emocjonalną i  intelektualną dziecka. 

Muzykoterapia pomaga w stymulacji psychoruchowego rozwoju, zwiększa precyzyjność i płynność ruchów. 

Wystukiwanie rytmu palcami, nogami, ruchami ciała, mimiką ma znaczenie dla usprawniania. Muzykoterapia służy do odreagowania negatywnych emocji oraz obniżeniu napięcia mięśniowego. 

Bardzo często wychowankowie nie zdają sobie sprawy z tego, co potrafią wykonać, do jakich czynności i zajęć w grupie mogą się włączyć. Trzeba ich pozytywnie mobilizować i zachęcać. Konieczne jest systematyczne duchowe wspieranie między innymi poprzez pochwały, nagrody, itp. Istotne jest także indywidualne podejście, gdyż ono wpływa na poczucie swojej wartości i jest prawidłowym działaniem w dążeniu do dobra.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...