Menu
Strona www wykonana przez
Strony internetowe Nowy Targ
do Domu Pomocy Społecznej

Warunki przyjęcia

Oto warunki przyjęcia:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności
  2. Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt wydane przez organ gminy właściwy dla osoby kierowanej
  3. Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
  4. Odpis skróconego aktu urodzenia
  5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Legitymacja lub dowód osobisty /decyzja o nadaniu świadczenia rentowego itp./
  7. Opinia psychologa, pedagoga
  8. Dokumentacja medyczna /karta szczepień/
  9. 3 fotografie do dokumentów
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...